חיפוש

תרומת ידע מחקרי לעבודתם הקלינית של מטפלים וחוקרים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-3.11.2017 נערך יום העיון המרתק מתיאוריה, לפרקטיקה, למחקר ובחזרה: מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית, אשר התקיים במכללה האקדמית תל-אביב יפו ומטעם מכון מפרשים לפסיכותרפיה. הדוברים דנו בניסיון לייצר אינטגרציה בין תיאוריה, קליניקה ומחקר בפסיכותרפיה הינו אתגר מרכזי בימינו. אנו מזמינים אתכם ללמוד מניסיונם של תשעה מטפלים וחוקרים מובילים בישראל, ובניהם ד"ר אוריה תשבי, פרופ' גולן שחר, פרופ' הדס ויסמן, ד"ר שלמה מנדלוביץ', פרופ' יונתן הפרט, פרופ' דני קורן, ד"ר דנה אציל וד"ר שרון זיו-ביימן.

הרצאתה של ד"ר אוריה תשבי: בין קליניקה למחקר – פיצול או שילוב?

הרצאתו של פרופ' גולן שחר: הכביש הדו-סטרי שמחבר בין פסיכופתולוגיה מורכבת ופסיכותרפיה אינטגרטיבית

הרצאתה של פרופ' הדס ויסמן: מחשבות על סיום טיפול – מהקליניקה למחקר ובחזרה

הרצאתו של ד"ר שלמה מנדלוביץ': ה-MATRIX – מקידוד שעות לעיצובה של פרשנות

הרצאתו של פרופ' יונתן הפרט: איך משפיע המדע על הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי בהפרעות חרדה?

הרצאתה של ד"ר דנה אציל סלונים: סנכרון וקו-רגולציה רגשית בין מטפל ומטופל – מתיאוריה לפרקטיקה, למחקר ובחזרה


הרצאתה של ד"ר שרון זין-ביימן: הדרמה של תחילת הטיפול בראי המחקר והקליניקה

  

על הטוב שבאדם - היבטים תיאורטיים וקליניים
הכנס השנתי הבינלאומי, בהשתתפות הפסיכואנליטיקאי פרופ' סלמן אקטאר. הכנס יכלול שלושה מושבים עם פרופ' אקטאר, כולל הדרכה חיה על אנליזה, וחמש הרצאות מקבילות.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, אונליין
04/04/2021
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור
תכנית תלת-שנתית המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
מכללת סמינר הקיבוצים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה
תוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פתיחת ההרשמה ללימודי הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנלטית במרכז ויניקוט
מרכז ויניקוט
שנה"ל תשפ"ב
תכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב! תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה. ראש התכנית לפסיכותרפיה- ד"ר מירב רוט.
אוניברסיטת תל אביב
שנה"ל תשפ"ב
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית. שני ימי עיון מקוונים בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל .
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, מכון חרוב ומרכז פרויד
חמישי-שישי, 4-5.3.2021
על הטוב שבאדם - היבטים תיאורטיים וקליניים
הכנס השנתי הבינלאומי, בהשתתפות הפסיכואנליטיקאי פרופ' סלמן אקטאר. הכנס יכלול שלושה מושבים עם פרופ' אקטאר, כולל הדרכה חיה על אנליזה, וחמש הרצאות מקבילות.
מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, אונליין
04/04/2021
התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור
תכנית תלת-שנתית המוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית וע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
מכללת סמינר הקיבוצים
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב בעיצומה
תוכניות ללימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
פתיחת ההרשמה ללימודי הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנלטית במרכז ויניקוט
מרכז ויניקוט
שנה"ל תשפ"ב
תכנית הליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב! תכנית תלת שנתית ללימודי תעודה. ראש התכנית לפסיכותרפיה- ד"ר מירב רוט.
אוניברסיטת תל אביב
שנה"ל תשפ"ב
מפיצול לאינטגרציה
AMBIT - מודל מבוסס מנטליזציה לעבודה רב-מקצועית. שני ימי עיון מקוונים בשיתוף ד"ר דיקון בוינגטון וד"ר פטר פוגל .
בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס שבאוניברסיטה העברית, מכון חרוב ומרכז פרויד
חמישי-שישי, 4-5.3.2021