חיפוש

הדרמה של תחילת הטיפול בראי המחקר והקליניקה

ההרצאה תעסוק בנתונים מחקריים על התרומה של יצירת ברית טיפולית ושינוי טיפולי כבר בפגישות הראשונות להצלחת הטיפול. ד"ר שרון זיו-ביימן תסקור את המצע התיאורטי ואת הממצאים המחקריים שתרמו לגיבוש ההבנה של חשיבות החתירה המהירה לביסוס ברית והנעת שינוי בטיפול, כולל ממצאים על תרומותיה של חשיפה עצמית של המטפל לשלב תחילת הטיפול.