חיפוש

הכביש הדו-סטרי שמחבר בין פסיכופתולוגיה מורכבת ופסיכותרפיה אינטגרטיבית

מרצה:
פרופ' גולן שחר

הרצאתו של פרופ' גולן שחר עסקה בהפריה ההדדית שבין מחקר אמפירי המתמקד במצבים מורכבים בפסיכופתולוגיה לבין ההגות התאורטית והעבודה הקלינית בתחום הפסיכותרפיה האינטגרטיבית.