חיפוש

בין קליניקה למחקר – פיצול או שילוב?

מרצה:
ד"ר אוריה תשבי

ההרצאה עוסקת באפיונים המפרידים בין ידע קליני לבין ידע מחקרי, ומציעה התבוננות על שני תחומים אלו כמשלימים זה את זה, ומאירים את התהליך הטיפולי בצורות שונות, כך שניתן לשלב ביניהם.