חיפוש

ה-MATRIX – מקידוד שעות לעיצובה של פרשנות

מרצה:
ד"ר שלמה מנדלוביץ'

ההרצאה עוסקת ב-MATRIX, כלי מחקרי, המקודד מקטעים של שעות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. ד"ר שלמה מנדלוביץ' יעמיק במשמעויות הטיפוליות המיידיות של ה-MATRIX, וידגים כיצד הכרת הכלי עשויה לעזור בעיצובן של פעולות פרשניות בטיפול. בהרצאה יושם דגש על המשמעויות שיש ל-MATRIX בהדרכה בפסיכותרפיה.