חיפוש

התקשרות - קצת אחרת

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גיליון 17/16

תפקיד ההתקשרות בעמידות נפשית | שינויים במערכת ההתקשרות לאחר גילאי הינקות | התקשרות לאחים | השפעת ההתקשרות על הברית הטיפולית | השפעת סגנון ההתקשרות של המטפל על איכות הטיפול ועוד

אנו שמחים לפתוח את הניוזלטר השבועי בדיון של ד"ר ארנון רולניק על נושא הקרוב לליבו ולילדותו: על הניסוי הגדול בפסיכולוגיה: לגדל ילדים בקיבוץ, וכן בסקירתה של הדר קשת את יום העיון "שיגעון מגדרי, רוחות רפאים והמרחב האנליטי", בהשתתפותה של פרופ' אדריאן הריס, מהדמויות החשובות בעיצוב הזרם ההתיחסותי, אשר השפיעה רבות על הבנת המגדר, פמיניזם ומיניות בתחום הפסיכותרפיה, נושאים שהיוו את מרכזו של יום העיון.

***

"בני אדם נעשים בני אדם מתוך התקשרות" הציע מיטשל (2009, עמ' 29) ואכן, התפיסה כי הקשר עם המטפל/ת המרכזי/ת ומערכת ההתנהגויות שנוצרות סביבו מופנמים ומהווים תבנית המשמשת ליצירת ציפיות לגבי העצמי ולגבי קשרים חברתיים ורגשיים עם האחר בעתיד, הינה מהתפיסות הנפוצות והמקובלות בעולם הפסיכולוגיה. גיליון זה יעסוק בחדשנות מחקרית ותיאורטית הקשורה להתקשרות.

באילו דרכים התקשרות בטוחה ממלאת תפקיד ביצירת עמידות נפשית? כיצד תחושת המסוגלות של אנשים מעוגנת במערכת היחסים הראשונה? מענה על שאלות אלו ניתן למצוא בסקירת מאמרו של אטוול – התקשרות ועמידות.

האם ייתכן שינוי במערכת ההתקשרות גם לאחר גילאי הינקות? אלינער פרדס, שירלי קובלסקי ואילה כץ מציעות במאמרן קרעים ואיחוי בתהליך ה"יציאה מהארון" - פרספקטיבה של תיאורית ההתקשרות כי תהליך היציאה מהארון יוצר רה-אקטיבציה של מערכת ההתקשרות, דבר שעלול ליצור קרעים במערכת ההתקשרות הקיימת.

יחסי אחים משפיעים גם הם על הציפיות של אדם לגבי העצמי ומערכות היחסים עם האחרים, אך הם אינם מקבלים בדרך כלל את אותה תשומת הלב התיאורטית והמחקרית לה זוכים יחסי הורה-ילד. אורלי פישר מציעה התבוננות קלינית ותיאורטית על מקומם של האחים בעולם הפנימי של בני האדם, כמשפיעים ומעצבים את ההתפתחות הנפשית במאמרה אחאות - היבט משמעותי בעיצוב העצמי וחיי הנפש שלנו. זאת ועוד, במאמר התקשרות לאחים ורווחת חיים בבגרות המאוחרת, מציע סיסרלי כי רווחת החיים בגיל השלישי תלויה בתפיסת הקרבה וההתקשרות לאחים. ולבסוף, במאמרם של מוסר ושותפיו השתקפות יחסי אחים בהעברה ובהעברה הנגדית מציעים החוקרים הסתכלות חדשה על העברה והעברה נגדית בטיפול, הפעם מנקודת המבט של ההתקשרות המטופל לאחיו.

על השפעת סגנון ההתקשרות של המטופל על הברית הטיפולית ניתן לקרוא בסקירת המאמר סגנון התקשרות בבגרות והברית הטיפולית בפסיכותרפיה מאת דיאנר ומונור.

לסיום, בהמשך ליצירתו של קורפוס מחקרי משמעותי שבחן את השפעת סגנון ההתקשרות של המטופל על התהליך הטיפולי, בחנו סמג'הבדי ועמיתיו את השפעת סגנון ההתקשרות של המטפל על הברית הטיפולית ועל תוצאות הטיפול. זאת ועוד, השפעת סגנון ההתקשרות של המדריך והמודרך על תהליך ההדרכה נחקרה ומוצגת בסקירת מאמרם של דיקנסון ועמיתיו ועל כך ניתן לקרוא בסקירת המאמר השפעת סגנון ההתקשרות על יחסי ההדרכה.