חיפוש

החיסיון הפסיכולוגי: גיליון מיוחד בעקבות פרשת קסטיאל

צוות בטיפולנט

הליך משפטי, הליך טיפולי והרשומה הפסיכולוגית | 
פסיכולוגים מתייחסים לפרשת קסטיאל | חדר הטיפול הוא בור סוד. האמנם? | 
מה בין "רשומה פסיכולוגית" ו"תרשומת אישית"?


החיסיון הפסיכולוגי: גיליון מיוחד בעקבות פרשת קסטיאל

בקשת הפרקליטות מהמתלוננת בפרשת קסטיאל, לקבל לעיונה את הרשומה מהטיפול הפסיכולוגי שעברה, עוררה בקרב הקהילה המקצועית טלטלה רבה. האם לא נוכל להבטיח למטופלינו שהמידע הכל כך כמוס שהם חושפים בפנינו יישאר בחדר-הטיפולים? בגיליון זה נביא בפניכם מאמרים והתייחסויות של אנשי מקצוע בישראל, כחלק מהניסיון לתרום לשיח הציבורי בנושא החיסיון הפסיכולוגי ולהנגישו.

מה קורה כששתי שפות כה שונות כמו שפת המשפט ושפת הטיפול נפגשות? במאמרה - הליך משפטי, הליך טיפולי והרשומה הפסיכולוגית ד"ר רבקה רייכר-עתיר (2017) מתייחסת לשוני המהותי בין השיח הטיפולי לשיח המשפטי ולמפגש ביניהם, תוך התייחסות לתכלית הרשומה הפסיכולוגית והערכים שאמורים להוביל אותנו בעת כתיבתה ובחשיפתה.

ועוד בנושא הרשומה, במאמרה, החיסיון הפסיכולוגי: הבהרות לפסיכולוגים בעקבות פרשת קסטיאל, חנה בן ציון (2017) משרטטת את ההבדלים המהותיים בין "רשומה פסיכולוגית" ו"תרשומת אישית" תוך התייחסות לחוק ולקוד האתי.

אילו סוגיות עולות לאור שאלה של הפרת חיסיון בכלל ובנפגעות תקיפה מינית בפרט? בראיון עם יונת בורנשטיין בר-יוסף, פרופ' גבי שפלר ויחיאל אסולין (2017) - אל תיגעו לי בחיסיון: פסיכולוגים מתייחסים לפרשת קסטיאל - המרואיינים מתייחסים לסודיות כמכוננת את הטיפול הנפשי, ומביעים עמדתם לגבי היבטים של הפרשה כמו הסכמה מדעת על רקע לחץ, תפקיד המטפל בעת חקירה ועוד.

ולסיום, מהם החוקים שמכוונים לשמירה על פרטיות? באילו מצבים מוטלת עלינו חובת דיווח? שאלות אלו ואחרות מקבלות מענה בסקירתה של מיכל פרי (2015) את יום העיון - חדר הטיפול הוא בור סוד. האמנם? - שעסק בהיבטים של אתיקה בטיפול והפרות אתיות, נערך מטעם המרכז לאתיקה בירושלים, והשתתפו בו פרופ' גבי שפלר, שולי גרסון, אוריה צחור, אלעד מן, ח"כ מירב מיכאלי, ד"ר ברני שטיין, חנה בן ציון, ד"ר תמי קרני.