חיפוש

לגופו של קשר: האפשרויות של שימוש בטכנולוגיה בטיפול לפי גישות Interpersonal Neurobiology

לדבריו של ד"ר רולניק, הטיפול דרך מסך מהווה הזדמנות לחקור כיצד העדרו של הגוף משפיע על התקשורת בין המטפל והמטופל. כנגזר מתיאוריות פסיכואנליטיות עדכניות, במסגרת הרצאתו סקר את האופנים בהם תקשורת של "מוח ימני למוח ימני" (Non-Verbal Communication) יכולה להתרחש גם בטיפול מרחוק. בהמשך ההרצאה, התמקד ד"ר רולניק בדרכים להביא ייצוגים גופניים לתוך המפגש הווירטואלי, בעזרת התערבויות ה"מדברות ישירות עם הגוף" כמו ביופידבק וטיפול פסיכופיזיולוגי.