חיפוש

רחוק מהעין קרוב ללב: על בחירה ואחריות באימון (Coaching)

מרצה:
ד"ר סני גורדון בר

האימון מתבסס על העקרונות (הפילוסופיה) של עידוד אחריות ובחירה, ומיזעור התלות. בהרצאה ביקשה ד"ר גורדון בר לבחון האם ישנה הלימה בין האימון מרחוק ובין עקרונות אלה. בנוסף, נסקרו היתרונות, הקשיים והאתגרים שהאימון מציב בפני יחידים, קבוצות, תכניות הכשרה ובפני הפרופסיה בכללותה.