חיפוש

יצירת יחסי אמון בעבודה דרך Videoconferencing

מרצה:
רקפת קרת קרואני

בטיפול וייעוץ יצירת אמון (Trust) הוא תהליך מורכב, על אחת כמה וכמה כאשר התקשורת מתווכת דרך מסך. בהרצאה תיארה קרת קרואני את המאפיינים הייחודיים של פלטפורמת הווידיאו, תוך הבחנה בין אמון קוגניטיבי ורגשי, כמו גם את הדרכים להתמודדות עם מגבלות העבודה מרחוק ולניצול יתרונותיה.