חיפוש

במחשבה שניה עשרים שנים אחר־כך: ד"ר עפרה אשל

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתוך 'חורים שחורים' ומוות עם המטופל - במחשבה שניה עשרים שנים אחר־כך: הרצאתה של ד"ר עפרה אשל מתוך כנס שיחות - אז והיום

ההרצאה מבוססת על המאמר: "על חורים שחורים, מוות והתקיימות אנליטית" (״שיחות״, יא/ 3, 1997)