חיפוש

אביב בחדר הטיפולים: על צמיחה ולבלוב בפסיכותרפיה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 11/16

חיזוק ורתימת כוחות המטופל להליך הטיפולי, פסיכותרפיה חיובית, צמיחה מתוך כאב, רגרסיה, תלות והישענות, צמיחה פוסט טראומטית ולבסוף - מאפייני המטפל המובילים לשינוי בתוצאות הטיפול

אנו שמחים לפתוח את הניוזלטר השבועי בפרק מהספר "חיבוק חזק ולא כואב: הטיפול ה'טוב דיו' בילדים המוצאים מביתם", מאת: ורד ביבי, תניה אורן-צ'יפמן ורונית בלנרו-אדיב, המובא באדיבות הוצאת רסלינג.

**

לרגל חג הפסח והאביב המשתולל בחוץ, הגיליון הנוכחי יעסוק בצמיחה ובלבלוב המתרחשים בחדר הטיפולים.

פסיכותרפיה עוסקת לעיתים קרובות בחשיפת הקשיים של המטופל ועיסוק בהם. כתוצאה מכך, לעיתים קרובות ישנו תת-עיסוק בכוחות של המטופל ובצמיחה הנוצרת תוך כדי הטיפול, ולעיתים אף הערכת חסר שלהם. מאמרו של פולנד – על האמפתיה של המטופל, עוסק באופן שבו המטפל יכול להתחבר לכוחות המטופל – אמפתיה, גמישות וסבלנות, וכך לקדם את הטיפול. זאת ועוד, טיפולים בגישת הפסיכותרפיה החיובית מבוססים על ההנחה שיש צורך להתמקד לא רק בהפחתת סימפטומים שליליים אלא גם ביצירת רגשות חיוביים, חיזוק כוחות ויצירת משמעות, ועל כך ניתן לקרוא בסקירת מאמרו של סליגמן פסיכותרפיה חיובית.

צמיחה מחודשת של הנפש מתוך כאב ואימה נובעים, במקרים רבים, ממגע עם אמת נפשית. על כך ניתן לקרוא בסקירת ההרצאות השונות מיום העיון כאב, אימה והתפתחות בחשיבתו של ביון. תוכן נפשי משמעותי שיכול ליצור קושי אך גם צמיחה כאשר מכירים בו, הינו הצורך בתלות והישענות באחר משמעותי. מאמרו של ד"ר שלמה זלוטניק האם נסיגה לתלות והישענות הן חלק חיוני מטיפול דינמי ממוקד ואם כן, כיצד? עוסק באופן שבו ניתן להשיג צמיחה כתוצאה מרגרסיה לתלות, גם כחלק מטיפול דינמי ממוקד. אמת נפשית נוספת יכולה להתבטא בהתנגדות, שיכולה להצמיח את המטופל על פי מאמרו של מסר פרספקטיבה פסיכודינמית על התנגדות בפסיכותרפיה.

אחד הביטויים המדהימים לצמיחה מקושי ומשבר הינה צמיחה פוסט טראומטית. בסקירת המערכת של המודל להתפתחות צמיחה פוסט טראומטית מובאים רעיונותיהם של קלהון, קאן וטדשי בדבר התפתחותה של צמיחה פוסט טראומטית. מאמרם של טדשי וקלהון עידוד צמיחה פוסט טראומטית באמצעות מודל המלווה המומחה מציג רעיונות טיפוליים מבוססי מחקר באשר לדרך בה מטפלים יכולים לתמוך בנפגעי טראומה ולסייע להם לחוות צמיחה פוסט טראומטית.

לסיום, אנו מביאים את סקירת מאמרם של ווקיסאנו ועמיתיה - מאפייני המטפל המביאים לשינוי בתוצאות הטיפול.