חיפוש

מנגנונים סכיזואידיים בנפש ובפסיכותרפיה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גיליון 18/16

על מבנה הנפש הסכיזואידי מפרספקטיבות תיאורטיות שונות, דינמיקות נפשיות סכיזואידיות | בדידותם של סכיזואידים | יצירת קשר רגשי עם המטופל הסכיזואיד ועוד על הבנתם של מטופלים סכיזואידים והטיפול בהם

גיליון זה יעסוק במנגנונים סכיזואידיים, אך לפני כן, נפתח בסקירתה של מיקי גרבר את יום העיון השנתי השישי של מרכז "אייכה" להורות מגדלת: השפה המגדלת במעגל החיים - מגיל הגן לגיל הפרישה.

---

המונח "אישיות סכיזואידית" מוכר לרבים מאתנו מה-DSM, כמתאר הפרעת אישיות המאופיינת בנטייה להתבודדות ובנתק רגשי. בפועל, מדובר במבנה אישיות מורכב בעל מאפיינים, תהליכים ומנגנוני הגנה ייחודיים המתפתחים כתוצאה מההיבטים הטראומטיים של יחסי האובייקט המוקדמים. בגיליון זה נציג גישות שונות להבנת המנגנונים הסכיזואידיים, ואת האתגרים הקליניים הייחודיים המתעוררים במפגש עם מטופלים בעלי נטיות סכיזואידיות דומיננטיות.

במאמר מדוע לקרא את פיירברן? מציג אוגדן את רעיונותיו של פיירברן, אשר היה אחד התורמים המרכזיים להבנת האישיות הסכיזואידית. McWilliams‏ מציגה במאמר הדינמיקות הסכיזואידיות תיאור מפורט של הדינמיקות הנפשיות המאפיינות מטופלים סכיזואידים, ותיאור של האופן בו דינמיקות אלו באות לידי ביטוי במאפיינים רגשיים והתנהגותיים.

Bromberg‏ מציג במאמר כניסה ויציאה מהעצמי: על התהליך הסכיזואידי התבוננות מרתקת המתמקדת בגורמים לנסיגתם של סכיזואידים אל תוך עולמם הפנימי, ובגורמים המסייעים להם לצאת אל עולם האובייקטים הממשיים.

Martens‏ מציג במאמרו חווית הבדידות של סכיזואידים גישה מפתיעה המדגישה את חווית הבדידות העמוקה והקשה של סכיזואידים, אל מול התפיסה הרווחת לפיה הם אינם מעוניינים בקשר בין אישי.

לסיום, אנו מביאים שני מאמרים אשר עוסקים במורכבות המפגש הטיפולי עם המטופל הסכיזואיד, ומציעים המלצות קליניות: מאמרו של Hess יצירת קשר רגשי עם המטופל הסכיזואיד ומאמרו של Erskine התהליך הסכיזואידי.