חיפוש

הקבוצה מנקודת מבט דינמית

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גיליון 20/16

טכניקות וחשיבה תיאורטית בנושא עבודה בקבוצה דינמית, אנליזה קבוצתית | כשלי המטפל הנפוצים בטיפול קבוצתי | קנאה ושתיקה במרחב הקבוצתי ומגוון מודלים לטיפול קבוצתי דינמי

גיליון זה יעסוק בקבוצה מנקודת מבט דינמית, אך לפני כן, אנו מבקשים להציג את סקירת יום העיון שהעביר ד"ר פרוצ'יו אוזימו: טיפול בהפרעת אישיות גבולית בגישה הדינמית חוויתית אינטנסיבית (EDT), אותו סקרו טל קרינגל ואבישי בן-שטרית, וכן את סקירות ההרצאות מכנס ה-SPR הבין-לאומי השנתי של האגודה לחקר הפסיכותרפיה (SPR), שהתקיים השנה בירושלים: למידה ממטפלים ומטופלים יפנים במחקר אינטגרציה בפסיכותרפיה של ד"ר שיגרו איוואקאבה וכן את הרצאתו של פרופ' פרנץ' מאורוס קספר שעסקה באתגרים וכיוונים עתידיים של מחקר באינטגרציית פסיכותרפיה. הרצאות אלו מאפשרות הצצה לחוד החנית של המחקר באינטגרציית פסיכותרפיה כיום, המבוצע על ידי חוקרים שאינם מוותרים על עבודתם כמטפלים בקליניקה.

---

שורשיה של החוויה האנושית נטועים עמוק בחוויה הקבוצתית. החל מהתא המשפחתי אליו אנו נולדים, אנו חיים ופועלים בקבוצות במהלך כל חיינו. היה זה פרוד (1921) שכתב כי "בחיי הנפש של היחיד משחק האחר תפקיד בקביעות, אם כמופת או כאובייקט ואם כתומך או כיריב. על כן הפסיכולוגיה של הפרט, במובן הרחב שלה, שאין לערער על צדקתו, היא מלכתחילה, ובמקביל, גם פסיכולוגיה חברתית". מתוך כך, אך טבעי כי מאז כתב פרויד את "פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של העצמי", עוסקת הגישה הדינמית במהותן של קבוצות באופנים שונים. גיליון זה יעסוק בקבוצה מנקודת המבט וההמשגה הדינמית.

הכנס טיפול קבוצתי בגישה פסיכודינמית לילדים ונוער – "שבת אחים גם יחד", אותו סקר עדי בן עמי, מאפשר הצצה לטכניקות וחשיבה תיאורטית מגוונת המבוססת על ניסיון רחב של מטפלים שונים.

התפיסה כי כניסה לקבוצה יכולה לסייע למטופל לחוות רגרסיה במקום מוגן, לשחזר חוויות מהילדות ולעבד אותן, מוצגת בתקציר מאמרה של גולדברג שימוש באנליזה קבוצתית לפתרון רגרסיה פרימיטיבית. עוד על אנליזה קבוצתית ניתן לקרוא במאמרו של ד"ר בני ריפא - היבט יישומי של "המרקם הקבוצתי" (Group Matrix), המבקש להדגים ולהמחיש היבטים מעשיים וטיפוליים הנובעים מרעיונות תיאורטיים אודות המרקם הקבוצתי.

חוקרים רבים עוסקים בהתרחשות סביב כשלים שונים בקבוצה. בתחום זה אנו מביאים פרק מספרה של ד"ר איבון טייטל: הכשל האמפתי בטיפול קבוצתי, שמבקש לזהות ולהגדיר מהו כשל אמפתי של מנחי קבוצות ומה יכולות להיות תוצאותיו השונות. המאמר כישלונות בהתפתחות מרחב פוטנציאלי בקבוצה, מאת ארל-ברודצקי מכיל את המושג הוויניקוטיאני מרחב פוטנציאלי על החשיבה הקבוצתית כמו גם על התנהלות הפרט בקבוצה ומנתח את ההשלכות של כישלון ביצירת מרחב שכזה.

סקירת המערכת ביטויי קנאה בטיפול הקבוצתי ותקציר מאמרם של גנס וקונסלמן שתיקה בטיפול קבוצתי כתקשורת עוצמתית עוסקים בתופעות שעלולות להיות לא פשוטות למטפל כמו גם לחברי הקבוצה, אך טומנות בתוכן הזדמנות לערך טיפולי משמעותי.

לבסוף, בת-חן שפירא ואורית שרת-פורטר מציעות במאמרן הנחיית קבוצות תוכן-תהליך מודל יישומי פרקטי-דינמי, המשלב לימוד ידע ומיומנויות פרקטיות, המועברות על ידי המנחים, כמו גם חווית תהליך קבוצתי דינמי שחווים המשתתפים בקבוצה.