חיפוש

הנחיית קבוצות תוכן-תהליך

פורסם על ידי בת-חן שפירא ואורית שרת-פורטר

מודל ההנחיה המוצג במאמר הינו מודל יישומי-פרקטי להנחיית תוכן-תהליך המדגיש את כוחו של התהליך הקבוצתי ככלי מקדם למידה והתפתחות

המודל אקלקטי מבחינה תיאורטית, מתבסס על תיאוריות שונות ומשלימות מתחום התוכן של הנחיית קבוצות-
עקרונות ורעיונות מרכזיים מתיאוריות התפתחות הקבוצה בשלבים, תיאוריות המתייחסות לקבוצה כמשחזרת יחסים ודפוסים
שהופנמו במשפחה הגרעינית, ותיאוריות המתייחסות לקבוצה כישות.

למאמר המלא