חיפוש

המפגש הבין-דורי: שיח מטפלים על הורות בזמננו

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 29/16

שיח מטפלים בנושא המצפן להורות ראויה בזמננו, מינקות לבגרות

הגיליון השבועי הנו גיליון ייחודי העוסק במפגש הבין-דורי, בו כל המאמרים נכתבו באופן ייעודי לגיליון זה, בהנחיית ד"ר ניצה ירום. המטפלים בילדים והוריהם עומדים כיום מול מציאות מורכבת ודינמית, בה כל המעורבים חשופים לסביבה טכנולוגית ולגודש של אופציות ופיתויים - וזקוקים להכוונה. הילדים כיום הם בעלי סמכות, ההורים הם הגורם בעל האחריות. מושגי הסמכות ההורית המסורתית, והגבולות הנוקשים מאבדים תוקף. הגיליון שלפנינו הוא במה לשיח מטפלים על הורות בזמננו ולהרחבת המושג 'מצפן הורי' לעבודה טיפולית רלוונטית להווה - מינקות לבגרות.

במאמר הראשון - המטפל ומצפן להורות בזמננו: לקראת הורות אחראית לילדים שהם סמכות, ניצה ירום מבקשת לסייע למטפלים להבין את היחסים הבין-דוריים הנדרשים בתקופתנו, ולעזור להם בעבודתם עם הורים וילדיהם במהלך החיים.

רועי סמנה, במאמרו התינוק הסמוראי – על השילוב הקטלני של הורות-הליקופטר והפחד מהחמצה, דן בהורים צעירים החווים עצמם כנמחקים על ידי ילדם. בהמשך אורית גודקאר מציגה את הנזקקות של אימהות צעירות לקבוצות תמיכה אינטרנטיות ואת תפקיד הטיפול בהצגת ממד אנושי לאימהות, במאמרה "מי שעומדת מאחורי ומלפני" - קבוצות תמיכה של אמהות במרחב הוירטואלי. מאמרה של ניצה ירום המטפל והסתגלות הורית בגיל הרך מהווה מענה לשני המאמרים שהובאו לעיל ומאפשר היכרות עם המצפן ההורי בגיל הרך, תוך שהוא מסייע למטפל לעזור לאימהות ואבות לפתח אותו.

במאמר פסיכולוג בשדה מחפש אוהל (בית?) מתאר ישראל גולדשטיין את הקשיים האישיים והמקצועיים שהוא חווה, תוך ניסיון להיעזר במצפן ההורי בהתמודדות עמם.

כיצד מטפלים יכולים לסייע לבני העשרה והוריהם באמצעות המצפן להורות ראויה? המאמר המטפל ומצפן לחייהם החברתיים של בני העשרה מאת ניצה ירום מציג מעורבות ולווי בתחומי החיים השונים של בני הנוער כתשובות לשאלה זאת.

המאמר מה לעזאזל עושים עם הסמכות ההורית? הרהורים על הוֹרוּת ואי-וודאות במאה ה-21 מאת איריס רילוב מציע חמישה תיאורי מקרה המדגימים את הצורך המודרני של הורים להפעיל 'סמכות מאפשרת', להתייצב לצד הילדים, ולא מעל לראשיהם.

לבסוף, במאמר המסכם - מצוקות צעירים ושיח בין הדורות במשפחה ובתרבות הטיפולית, מציגה ניצה ירום את קשייהם של בוגרים צעירים כיום, אל מול תדמיתם התקשורתית, ודנה בקשיים בשיח הבין-דורי בין מבוגר-צעיר להורה.

מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22