חיפוש

פגיעה מינית בילדות: השלכות ארוכות טווח, תאוריה, מחקר וטיפול

אוניברסיטת חיפה
4.3.2020
מארגני יום העיון: המרכז הקליני הבין-תחומי של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

הרצאותיהם של פרופ' אלי זומר פרופ' (אמריטוס) אליעזר ויצטום וד"ר עופרה אשל.

בפתח יום העיון בירכו פרופ' רבקה יהב, ראש המרכז הקליני הבין-תחומי, וכן הבמאי דן וולמן. ההרצאות השונות התמקדו בהשלכות המורכבות וארוכות הטווח של פגיעה מינית בילדות, תוך הישענות על תיאוריות רלוונטיות ועל ממצאים מעולמות המחקר והטיפול. כמו כן, במסגרת היום העיון הוצג המחזה "המדידן", אשר נכתב ובוים על ידי דן וולמן. נביא לכם כאן חלק מההרצאות שניתנו במהלך הכנס.