חיפוש

מושכלות יסוד בתיאוריה קווירית וכמה מילים על האתיקה של לשון פנייה

בהרצאתו, ד״ר עמל זיו דן בנושא לשון הפנייה והאתיקה הכרוכה בה, מנקודת מבט אישית ותרבותית. הוא התייחס לנוכחותו בכנס כקוויר, ותיאר סוגיות מרכזיות בקשר שבין פסיכואנליזה, תיאוריות קוויריות וטיפול בקהילה הלהט״בית. בין הדברים, הציע כי האינדיבידואל הלה״טבי אינו ייחודי רק בנטייתו המינית או המגדרית, אלא מביא עמו, גם לחדר הטיפול, רקע תרבותי ייחודי שאינו מוכר לקהילה הסטרייטית והסיסג׳נדרית. בנוסף, הציג מונחי בסיס בתיאוריה קווירית, ודן בשאלת לשון הפנייה ברמה התיאורטית והפרקטית, לצד חווייתו האישית מול נושא זה.