תפריט נגישות

האם אנחנו אמורים לדבר בכנס על קוויריות? שיחה/ מריבה בין אנליטיקאים.ות סיסג'נדרים

מרצה:
ד"ר אפי זיו ועמנואל עמרמי

במושב השלישי של הכנס, ד״ר אפי זיו ועמנואל עמרני הציגו דיון מעמיק ביניהם, אשר נערך בתכתובת בשיטת ״פינג פונג״, בה הגיבו האחד לשניה הלוך ושוב. בתוכו, הם דנו בסוגיות של מגדר, בשאלת הזהירות הנחוצה בשיח עם אוכלוסיה טרנסית, ובהשפעות של גישות שונות של שפה ושיח המתקיימים בין קהילה סיס ג׳נדרית וקהילה קווירית וטראנסית. מתוך כך, עלו נושאים של פוליטיקת זהויות, פריווילגיה חברתית ותוויות חברתיות.