חיפוש

זיגמונד פרויד: התאורטיקן הקווירי הראשון?

מרצה:
ד"ר שלומית ידלין גדות וד״ר חנה אולמן

ד״ר שלומית ידלין גדות הציגה בהרצאתה את גישתו של פרויד לנושאים של מיניות ומגדר. בתוכה היא טענה כי על אף המציאות התרבותית בה חי פרויד, וההשקפות שנהוג לייחס לו, ניתן היה לזהות בעבודתו המחקרית ובתשוקתו האינטלקטואלית תפיסה מהפכנית של מיניות ומגדר. היא ביססה זאת על הנחות היסוד שעומדות בבסיס התיאוריה שלו, ועל המטא-פסיכולוגיה שלו בתחום הזהות המינית. את הדברים היא הדגימה בתיאור מקרה של טיפול במטופלת על הקשת הטראנסית. בתום ההרצאה, נעשה דיון בדברים בין ד״ר ידלין גדות וד״ר חנה אולמן.