תפריט נגישות

דיון מסכם - הדגמה חיה של טיפול זוגי בעת מלחמה

מרצה:
איילת שילוח, לילך גרופר ויונתן בק

לסיכום יום העיון, איילת שילוח, לילך גרופר ויונתן בק שוחחו על החוויה שלהם מהדגמת הטיפול הזוגי.