תפריט נגישות

התבוננות על המקרה דרך גישת יחסי האובייקט

מרצה:
נועה רם-קוצר

נועה רם-קוצר דנה בהדגמת הטיפול הזוגי, והציעה להתבונן במקרה דרך תאוריית יחסי האובייקט ודרך רעיונותיה של מלאני קליין. רם-קוצר ביקשה להשתמש במושגים הרס האובייקט, הגנה מאנית ותנועה בין העמדה הסכיזו-פרנואידית לבין העמדה הדיכאונית, כדי להבין את הזוג ולסייע לבני הזוג לעבד את הכעס והתוקפנות.