חיפוש

להחזיר את השד לבקבוק - האם אפשר להלחם כבני תרבות?

מרצה:
עופר שלח

בהרצאתו ביקש חבר הכנסת עפר שלח לעסוק בנושא המוסר בעת לחימה, ובשאלה האם ניתן להילחם כבני תרבות, כלומר באופן מוסרי. בדבריו טען שמוסר לחימה טמון ביכולתו של בן התרבות לכפות על עצמו מערכת ערכים ולעמוד בה גם כאשר הצד השני לא פועל לפיה, או במילים אחרות, ניצחונו היחיד של בן התרבות אינו תלוי בתוצאות הלחימה, אלא ביכולתו להישאר בן תרבות.