חיפוש

דברי פתיחה - איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה - חלק א

ד"ר מירב רוט נשאה דברי ברכה ותודות. בדבריה, ביקשה להתייחס לשאלה 'למה מלחמה?' דרך נקודת המבט הקלייניאנית, לפיה האדם נלחם כל עוד אינו מוכן להביט לתוכו ולקבל את ההרסנות כחלק מטבעו. לדבריה, הכרה זו באוניברסליות של דחף המוות, היא המאפשרת את ראיית האחר באופן בהיר יותר, וראיית עצמנו באופן אחראי יותר.