חיפוש

המוות היפה - מחשבות פסיכואנליטיות על הדיאלקטיקה של גבורה במלחמה

מרצה:
ד"ר חנה אולמן

בהרצאתה, עסקה ד"ר חנה אולמן בדיאלקטיקה של הגבורה במלחמה, אשר מורכבת ממיתוסים המייצרים מצד אחד תחושת תקווה ושייכות, ומאידך משרתים את הנתק הדיסוציאטיבי מסבלות  המלחמה, ובכך משמרים אותה. בדבריה התייחסה לביטוי הדיאלקטי בהקשר הישראלי, ולעבודה עימו בקליניקה כנרטיב מארגן מרכזי.