חיפוש

צילומי הרצאות מיום העיון להעיד על העדים

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-15.3.19 התקיים יום עיון לכבוד ספרה של ד"ר דנה אמיר, "להעיד על העדים". הספר עוסק במודוסים שונים של עדות טראומטית שבכל אחד מהם התמקמות שונה מול האירוע הטראומתי. את היום פתחו ד"ר איתמר לוריא בדברי ברכה, והצ'לנית טליה ארדל בביצוע יצירה מוסיקלית. חלקו הראשון של היום הוקדש לחשיבה תיאורטית על נושא הטראומה והעדות בפסיכואנליזה ובפילוסופיה. חלקו השני של היום התמקד בעבודה קלינית עם עדות טראומטית במסגרת הטיפולית. לבסוף, חלקו השלישי של יום העיון הוקדש לחשיבה על הספרות כעדות ועל הסופר כעד. 

עדות בפסיכואנליזה ופילוסופיה א' - ד"ר חנה אולמן

לאור הקריאה בספר "להעיד על העדים" עסוקה ד"ר חנה אולמן בשאלת המתח בין ה'אני הנארטיבי' ובין 'האני החווה', אותם חקר רבות פרופ' דני כהנמן, חתן פרס הנובל. אולמן מתבוננת במלאכה שמבצעת אמיר בספרה בנסיון לאפיין את עמדת המעידים השונים, כמלאכה של עדה המתבוננת על עדות. היא תומכת בעמדתה של אמיר לגבי האתגר הגדול של הטיפול בטראומה והוא הפיכת האובייקט הרווי לאובייקט בלתי רווי תוך התמודדות עם נארטיב חסום. 

עדות בפסיכואנליזה ופילוסופיה ב' - עמנואל עמרמי 

עמנואל עמרמי עסק בהרצאתו במעגליות המצויה בעדות על עדות, במיוחד בעדות על עדות של טראומה. עמרמי מתאר את חוויתו האישית ממתן עדות על אבחון שעשה במקרה של תיק רצח. החוויה של עדות זו שנתן נותרה טראומטית כיוון שכללה בתוכה רגע של כשילת רגליים, מעידה על דוכן העדים, בו הוא מתמוטט על הרצפה אף על פי שלא סבל מאובדן הכרה. עמרמי משתמש במקרה זה על מנת להסביר את המשמעות האדירה הגלומה במעמד העדות. 

עדות בפסיכואנליזה ופילוסופיה ג' - ד"ר עילית פרבר

ד"ר פרבר מציעה נקודת מבט אחרת על ההמשגות של ד"ר דנה אמיר בספרה החדש. פרבר טוענת לקשר עמוק ומהותי בין השפה והגוף ודנה בשאלת החיבור בין הכאב או הטראומה לגוף של הסובייקט. דיונה של פרבר נשען על הנחה כי כל דיבור על עדות הוא דיבור על שפה, אך במקביל היא דורשת לצעוד צעד נוסף מעבר לכך ולהעמיק את ההתבוננות על האופן בו השפה מגלמת את החוויה הטראומתית. 

עדות בקליניקה - ד"ר דנה אמיר

אמיר תיארה בהרצאתה את הפגיעה המינית כטראומה שמרכזה הוא לעתים עצם ההישרדות מעבר לרגע הפגיעה. ההרצאה התמקדה בפער שנוצר בין האדם שלפני הטראומה ובין האדם שנותר להתמודד לאחר הטראומה וביחס לכך בתפקידו של המטפל בתהליך התרפויטי. אמיר דנה בשאלה כיצד ניתן לשהות בנוכחות מטונימית, הסמוכה לטראומה, מבלי לקרוס או לנסות לתקן אותה במרחב המטאפורי והאנלוגי. 

עדות בקליניקה דיון - ד"ר דנה אמיר וד"ר צביה זליגמן

בקטע קצר זה שלאחר ההרצאות, ד"ר איתמר לוריא קורא את זליגמן ואמיר להתייחס לניגונים הפואטיים העולים ובאים לידי ביטוי בטיפול בטראומה ובהתבוננות הספרותית עליה. זליגמן מתייחסת לנושא מתוך החוויה הפרטית שלה כחוזרת בשאלה ואמיר מתארת את הדרכים בהן אנו, כמטפלים וכבני אדם, נחלצים מתוך הקושי באמצעות חריגה מהיום-יומי.

ספרות כעדות - ד"ר מירב רוט בשיחה עם הסופרת צרויה שלו

ד"ר מירב רוט מתייחסת לצורות השונות של עדות שבאות לידי ביטוי בספריה של שלו ומבקשת ממנה לספר על מלאכת כתיבתן ועל התהליך שהיא עוברת דרך כתיבה זו. שלו מתייחסת לעובדה כי בכתיבה לעתים מתהווה 'תודעה אחרת' שנמצאת אצלה אך היא לא באמת ברשותה ואף מתארת את הכתיבה כתהליך טראומתי בעצמו לעתים. רוט מציעה כי חלק מהפחד או הטראומה שבכתיבה מבטא את הפחד ממתן מילים לסדרי העדות שמחזיקה שלו בתוכה. דיונן המרתק שופך אור על השאלה, "מי מעיד על מי, הסופר על דמויותיו או הדמויות על הסופר?".

סיכום יום העיון

דברי פתיחה ויצירה מוסיקלית בביצועה של הצ'לנית טליה ארדל

  • ד"ר איתמר לוריא

  • טליה ארדל