חיפוש

הדיאלקטיקה של גבורה במלחמה: הרצאתה של ד"ר חנה אולמן

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

המוות היפה - מחשבות פסיכואנליטיות על הדיאלקטיקה של גבורה במלחמה: ד"ר חנה אולמן

ד"ר חנה אולמן היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ובעבר יו"ר המכון. מורה ומדריכה בביה"ס לפסיכותרפיה של הפקולטה לרפואה עש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב חברת הבורד הבינלאומי ובעבר נשיאת הארגון הבינלאומי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית.