חיפוש

עבודה טיפולית מבוססת רגש בפסיכותרפיה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-8.11.19 התקיים במכללה האקדמית ת"א-יפו כנס הייסוד של החברה הישראלית לקידום האינטגרציה של הפסיכותרפיה (ISEPI). ה-ISEPI הוקמה תחת החברה הבינלאומית לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה ובתוך כך מבקשת לפעול למען קידום פרספקטיבת האינטגרציה בקהילה הטיפולית בישראל. מתוך כוונה זו, התמקד כנס הייסוד בעבודה טיפולית מבוססת רגש כציר מרכזי בפסיכותרפיה עכשווית. מנקודת מבט אינטגרטיבית, הציעו יוזמי הכנס כי עבודה טיפולית ממוקדת רגש עוברת כחוט השני בין גישות טיפוליות שונות ובכך מסמנת את הכיוון המשותף בו פועלות פרקטיקות שונות. את הכנס פתחו ד"ר שרון זיו ביימן וד"ר עופר מאורר. ההרצאות השונות במסגרת הכנס ביקשו לבחון מדוע וכיצד התבססה עבודה ממוקדת רגש כציר מרכזי בפסיכותרפיה ומה הם האופנים בהם היא באה לידי ביטוי באסכולות שונות. 

התמקדות ברגש בטיפול: סקירה ומשמעויות – ד"ר שרון זיו ביימן

במסגרת הרצאתה ביקשה ד"ר שרון זיו ביימן להציע מבט-על אודות הבחירה בעבודה טיפולית ממוקדת רגש במרכזו של יום העיון. בתוך כך, הדגישה זיו ביימן כי היבט חשוב בקיום הוא הכנס הוא עצם המוטיבציה לבחון נושאים שונים באמצעות ההשוואה בין פרדיגמות טיפול שונות. לדבריה, בין אם מדובר בעבודה ממוקדת רגש ובין אם בתובנה, מנטליזציה או פרשנות, עצם קיומו של שיח בין גישות טיפול שונות מאפשר למידה, התפתחות והתקדמות לקהילה הטיפולית כולה.

מה לסכמות ולהתמקדות ברגש: סכמה תרפיה בעידן המיקוד ברגש – פרופ' אשכול רפאלי

במסגרת הרצאתו ביקש פרופ' אשכול רפאלי לתאר טכניקות ועקרונות עבודה על פי מודל הסכמה תרפיה מתוך מיקוד ברגש ובחוויה. הוא הדגיש כי כלל המודלים הקיימים כיום, ובתוכם הסכמה תרפיה, נמצאים בתהליכי התהוות ושינוי. תהליכים אלו מושכים על פי רוב לתנועה בכיוון אינטגרטיבי ומנסים להתמודד עם פערי הידע וההבנה של התיאוריות השונות. בדבריו ציין פרופ' רפאלי כי סכמה תרפיה נשענת על שלוש רגליים: (1) ההשפעה התיאורטית מן הטיפול הקוגניטיבי, (2) התפיסה ההתפתחותית לפיה טיפול הוא מבוסס קשר, (3) הבנת השינוי הטרנספורמטיבי ככזה המתרחש מתוך חוויה מתקנת. 

השימוש ברגש לפריצת דרך בטיפול: גישת TEAM-CBT - ד"ר גילה גאיל טורטן

בפתיחת הרצאתה ביקשה ד"ר גילה גאיל טורטן לתאר את החוויה האישית אשר הביאה אותה להתמקצע בשיטת TEAM-CBT, כגישת טיפול אשר מאפשרת יצירת קשר רגשי עמוק עם המטופל. שמה של השיטה מתייחס לאבני הליבה המרכיבות אותה: T-testing, E-empathy, A-agenda setting, M-methods. בתוך כך, השיטה הטרנס-דיאגנוסטית מבקשת להציע טיפול מבוסס ראיות, הנשען על שימוש בכלים מגוונים, תוך בחינה מתמדת של דיווחי המטופל לגבי מצבו הנפשי והסימפטומים שלו כמו גם תפיסתו את הקשר הטיפולי.

עקרונות של עבודה עם רגשות ותהליכי שינוי רגשיים כבסיס לאינטגרציה בפסיכותרפיה – ד"ר בן שחר

במסגרת הרצאתו ביקש ד"ר בן שחר לתאר את פועלו של לס גרינברג, מן האבות המייסדים של ה-EFT, כמי שביקש למצוא עקרונות טיפול ומנגנוני שינוי המשותפים לגישות טיפוליות שונות. בהתאם, טיפול ממוקד רגש (EFT) צמח מן השדה ומתוך התבוננות על ממצאים קליניים. במהלך ההרצאה הציג ד"ר שחר את מושג העיבוד הרגשי כמוטיב אשר חוזר בצורות שונות בין תיאוריות בפסיכותרפיה ולכן מהווה בסיס לאינטגרציה. בהמשך דבריו הציג עקרונות מרכזיים וכלים בהם עושה שימוש שיטת ה-EFT.

משמעויות קליניות של וויסות רגשי והתקשרות כצירים מארגנים בפסיכותרפיה – גב' אוסנת כהן-גנור

בפתיחת דבריה תיארה אוסנת כהן-גנור את האופן בו ויסות רגשי מתהווה במסגרת ההתנסויות הראשוניות של האדם והציגה את תיאוריית ההתקשרות כתיאוריה המרכזית שמאפשרת להבין ולהמשיג את התעצבותו של ויסות זה. בתוך כך, היא הציגה את הנטיות התנהגותיות המאפיינות את האדם הבוגר כאסטרטגיות שפיתח בצעירותו לשימור קרבה בתוך קשר. לדבריה של כהן-גנור, כאשר ילד נתקל בעקביות ביחס נגיש, תגובתי ומעורב כלפי הצרכים שלו מתפתחת אצלו היכולת לויסות רגשי על בסיס התקשרות מיטיבה. בהמשך, חיברה בין רעיונות אלו לעבודה הקלינית מעבר לגישות טיפול שונות ושמה דגש על השאלה אילו כלי עבודה רגשיים מאפשרים לנו לבנות באופן יזום התקשרות בטוחה עבור המטופל.

חוויה במרכז: תהליכי טרנספורמציה ב-AEDP - גב' נטע עופר

בפתיחת הרצאתה ביקשה נטע עופר לספר על התהליך האישי שעברה אשר הביא אותה להתמקצע בפרקטיקה טיפולית הממקמת את החוויה הרגשית במרכז העבודה הטיפולית. בהמשך, הציגה את קווי המתאר של מודל הטיפול החווייתי הדינמי המואץ (Accelerated Experiential Dynamic Therapy) אשר פותח על ידי ד"ר דיאנה פושה. בתוך כך ציינה עופר כי שיטת ה-AEDP מקדמת תהליכי שינוי רגשיים מתוך הנחה שסבל ופתולוגיה נובעים מרגשות אשר חוסמים תהליכי צמיחה נפשיים.

עבודה עם רגש בטיפול דינמי חוויתי ממוקד (EDT) – ד"ר רות דרדיקמן עירון

במסגרת הרצאתה, הציגה ד"ר רות דרדיקמן עירון רעיונות מרכזיים משיטת ה-EDT שהיא שם כללי למספר שיטות טיפול דינמיות חוויתיות אינטנסיביות, ודנה בשאלת ההתמודדות עם רגש עוצמתי בחדר הטיפול. בהמשך הציגה את משולש הקונפליקט של מאלאן אשר מסביר את האופן בו נוצרים מצוקות וסימפטומים כתוצאה מרגשות אדפטיביים חסומים, והסבירה באמצעותו ובאמצעות פיתוח נוסף שלה (המערבולת הטראגית) את מרכזיותה של החוויה הרגשית בתהליך הטיפול. במהלך ההרצאה הסבירה ד"ר דרדיקמן עירון את הרעיונות התיאורטיים שהציגה באמצעות דוגמאות קליניות מרתקות.

דיון מסכם בהנחיית ד"ר מיכל שיינברג טז וד"ר עופר מאורר

דברי פתיחה

ד"ר שרון זיו ביימן

ד"ר עופר מאורר