חיפוש

פסיכותרפיה בגיל השלישי

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה, גיליון 23/16

פסיכותרפיה בגיל השלישי: גורמים התורמים לחווית הזדקנות חיובית | מאפייני הטיפול הדינמי בגיל השלישי | אתגרי המטפל המזדקן | פסיכותרפיה לאחר יציאה לפנסיה ועוד על מאפייניה הייחודיים של פסיכותרפיה בגיל השלישי

הניוזלטר השבועי יעסוק בפסיכותרפיה בגיל השלישי, אך לפני כן, אנו שמחים להציג את מאמרו של פרופסור שלמה קניאל - יש נקמות צודקות: ניתוח אירוע.

---

פרויד יצא מהנחה כי פסיכואנליזה אינה מתאימה למטופלים מזדקנים, עקב נוקשותם של התהליכים המנטליים החיוניים לעבודה האנליטית.

עם זאת, מחקרים עכשוויים מעידים על כך שמטופלים בני הגיל השלישי יכולים להיתרם משמעותית מעבודה פסיכו-תרפויטית.

בגיליון זה נציג מספר מאמרים אשר נוגעים לפסיכותרפיה בגיל השלישי.

Vaillant מציע במאמר הזדקנות חיובית סקירה מקיפה של הגורמים המשפיעים על רווחתם או על הפגיעה ברווחתם הנפשית של בני הגיל השלישי.

Schachter et al מציגים במאמר טיפול פסיכואנליטי בזקנה את האתגרים הייחודיים לגיל הזקנה ואת ההתאמות הייחודיות הנדרשות מהמטפל בהתאם, במסגרת הטיפול הדינמי- אנליטי.

Chessick, לעומתם, דן דווקא באתגרי הגיל השלישי איתם מתמודד המטפל, במאמר אתגרים ייחודיים בעבודת המטפל המזדקן.

במבוא לספרה החיים במחשבה שניה מציגה ד"ר ליאורה בר טור שיחה עם נפתלי, מטופל בן 85, אשר השיח עמו מדגים את ההתמודדות הפסיכולוגית הייחודית לבני גילו.

עוד על ההתמודדויות הייחודיות הניצבות בפני קבוצת בני גיל השלישי, ניתן לקרא בסקירת תיאוריית התפתחות בשלבים של אריקסון אשר רואה בהזדקנות חלק ממעגל ההתפתחות האנושי, ובמאמרו של Osborne זהות, פרישה ומודל ההתפתחות של אריקסון - מאמר אשר מציע התבוננות בהתמודדות הפסיכולוגית הנלווית ליציאה לפנסיה, מפרספקטיבת התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון.

לבסוף, אנו מביאים פרק מספרו של ציקי בן שחר מסעות אל המוות הטוב אשר מתאר תהליך של ליווי חולים סופניים, העשוי להיות רלוונטי גם לבני הגיל השלישי.