חיפוש

לבנות אוהל בלב סופת הוריקן: טיפול בהפרעת אישיות גבולית

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 36/19

הכול על הפרעת אישיות גבולית – מדריך למטפלים | סכמה תרפיה בהפרעת אישיות גבולית | טיפול דינמי בהפרעת אישיות גבולית | מה עובד בטיפול בהפרעת אישיות גבולית? | טיפול בהפרעת אישיות גבולית בגישת IEDTמרשה לינהאן היא פסיכולוגית אמריקאית אשר פיתחה את הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי (DBT) לטיפול בהפרעת אישיות גבולית, על סמך ניסיונה האישי כמתמודדת עם האבחנה. באחד מן הספרים שלה בנושא, כתבה לינהאן כי הקניית כלים חדשים למטופלים המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית, דומה לניסיון ללמד אדם כיצד לבנות אוהל בלב סופת הוריקן. באמצעות הדימוי, ניסתה לינהאן לתאר אתגר מרכזי העולה בעבודה עם מטופלים מסוג זה – כיצד ניתן ללמד מטופל דרכי התמודדות חדשות, כאשר יכולות ההתמודדות הנוכחיות שלו כה פגועות עד כי הוא אינו פנוי ללמידה?. בניסיון לענות על השאלה שהציבה לינהאן וכפועל יוצא של עלייה בכמות המטופלים המאובחנים עם הפרעת אישיות גבולית, פותחו במהלך השנים גישות טיפול ייעודיות רבות ומגוונות. בגיליון הנוכחי אספנו עבורכם מאמרים מצוינים בנושא, המציגים גישות טיפול שונות לעבודה עם מטופלים המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית.

נפתח עם המאמר המקיף והחשוב של תמי קויפמן, הכול על הפרעת אישיות גבולית – מדריך למטפלים. במאמר מציגה קויפמן מידע נרחב על הפרעת אישיות גבולית, טיפול DBT ועבודה עם משפחותיהם של מטופלים. המאמר מבקש לבסס את מקומה של התקווה להחלמה לצד הכרה בקושי הגדול שבעבודה עם מטופלים מסוג זה.

מאמר מצוין נוסף של גבארד והורוויץ, עוסק בטיפול דינמי עם בעלי הפרעת אישיות גבולית. הכותבים דנים במאמרם בהיבטים הגורמים לטיפול הדינמי "לעבוד" ומציעים דיון באלמנטים מרכזיים התורמים להצלחתו. בתוך כך, הם מתייחסים לאמונה הרווחת כי פירושי העברה וביסוס הברית טיפולית הינם מרכיבים מתחרים בטיפול, ומציעים כי דווקא איזון דיאלקטי בין השניים עשוי להוות את מהות תרומתו של הטיפול הדינמי.

נמשיך עם סקירת הכנס הבינלאומי, מה עובד בטיפול בהפרעת אישיות גבולית?, מאת אפי נורטוב. בכנס הוצגו שלוש מגישות הטיפול המרכזיות בהפרעת אישיות גבולית: טיפול מבוסס מנטליזציה אשר הוצג על ידי פרופ' פיטר פונגי, ממייסדי הגישה, טיפול דיאלקטי-התנהגותי אשר הוצג על ידי פרופ' אלן פרוזטי וטיפול ממוקד העברה אשר הוצג על ידי ד"ר פרנק יאומנס.

נמשיך עם תקציר מאמרם של נייסטר ונורדהל אודות סכמה תרפיה בהפרעת אישיות גבולית. במסגרת המאמר מובאים עקרונות המודל שבבסיס הסכמה תרפיה ודרכי זיהוי והתמודדות עם סכמות בלתי אדפטיביות. המאמר מדגיש כי ייחודה של הסכמה תרפיה נובע משימת דגש על קידום אינטגרציה בזהות, תוך עבודה ממוקדת עם תחושות נטישה, דחייה ואכזבה.

נסיים עם סקירת יום העיון של ד"ר פרוצ'יו אוזימו אודות טיפול בהפרעת אישיות גבולית בגישה הדינמית חווייתית אינטנסיבית, מאת טל קרינגל ואבישי בן-שטרית. בסקירה מובאים הסבריו של ד"ר אוזימו על גישת ה-IEDT האינטגרטיבית אשר מציעה תהליך טיפולי מואץ, לצד תיאור מקרה של טיפול במטופלת הסובלת מהפרעת אישיות גבולית, סימפטומים של דיכאון, אובדנות וסומטיזציה.