חיפוש

כל פעם קצת: חשיפה למודלים טיפוליים מן השדה הקליני

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 51/19

התערבות בין-אישית (IPT) | הורות קשובה | טיפול דינמי המתמקד בליבת המצוקה | טיפול בריצה העולם המערבי מצוי כיום בתקופה של שפע וקידמה. הדבר אינו מתבטא רק במשאבים כלכליים וטכנולוגיים אלא גם בכמות הולכת וגדלה של מידע, כתיבה והגות. נראה כי היכולת לשמר ידע שהתגבש בעבר, לחבר בינו ובין ידע חדש ומתוך האיחוד לבסס גופי ידע נוספים, מהווה את אחד מיתרונותיה המובהקים של התקופה המודרנית. בתוך כך, גם בעולם הטיפול מתבססים באופן תדיר גופי ידע חדשים ומתעדכנות באופן שוטף תיאוריות טיפוליות. לעתים, המהירות בה מתרחשים חידושים אלו מותירה אותנו עם תחושה שלעולם לא נוכל להדביק את הקצב. לכן, אחת מן המטרות ששמנו לעצמנו בפורטל בטיפולנט היא הנגשה של ידע מקצועי וחדשני לקהילת המטפלים בישראל. השבוע, בגישת "כל פעם קצת", אספנו עבורכם מאמרים והרצאות מצולמות אשר מציגים מודלים טיפוליים מגוונים וחדשים בשדה.

נפתח עם סקירתה של נורית רוקח ליום למידה בנושא התערבות בין-אישית (IPT) אותו העבירה פרופ' יעל לצר במכון מפרשים. תפיסת העולם של ה-IPT רואה ביחסים בין אישיים מרכיב מרכזי בבריאות המנטלית של האדם. לפיכך העבודה הטיפולית במודל זה מתמקדת באלמנטים של קונפליקט, אובדן ושינוי במערכות יחסים בחיי המטופל. במסגרת יום הלמידה, הציגה פרופ' לצר את שלבי העבודה במודל ואת המסגרת התיאורטית עליה הוא נשען. 

הרצאה של ד"ר יפעת כהן אודות הורות קשובה וולידציה כמוטיב מרכזי, מציגה גם היא מודל טיפולי חדשני. ההרצאה ניתנה במסגרת יום עיון בנושא הורות דיאלקטית שנערך גם הוא במכון מפרשים שבמכללה האקדמית ת"א-יפו. מודל ההורות הקשובה, פותח בהסתמך על עקרונות טיפוליים מגישת ה-DBT תוך הרחבת מקומו של מיינדפולנס בטיפול.

נמשיך עם מאמר המציג מודל לטיפול דינמי המתמקד בליבת המצוקה של המטופל מאת ד"ר שלמה זלוטניק. המאמר מציג בצורה רחבה ומעמיקה מודל לטיפול מתמקד, קצר-מועד או לא, אשר נשען על המשגה תיאורטית ייחודית אותה פיתח ד"ר זלוטניק. בתוך כך, הטכניקה טיפולית שואפת לאזן בין דיוק סובייקטיבי ויעילות טיפולית מצד אחד, לבין שיח טיפולי מעמיק אשר משתהה בחוויה מצד שני. 

נסיים עם המאמר המצוין של רחל ריינגוירץ אודות טיפול בריצה – סקירה תיאורטית ותיאור מקרה. במסגרת המאמר מציגה ריינגוירץ את הבסיס התיאורטי עליו מושתת הטיפול בריצה ואת העבודה התרפויטית הייחודית שהוא מציע. לצד עקרונות מנחים להחזקת הסטינג, הקשר והעמדה הטיפולית, מציג המאמר תיאור מקרה מרגש של טיפול במטופלת שעברה פגיעה מינית.