חיפוש

אינטגרציה בפסיכותרפיה - בתנופה מתמשכת

פורסם על ידי בטיפולנט

כתב עת לפסיכותרפיה - גיליון 39/17

קול קורא של האגודה הבינלאומית לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה |
אינטגרציה בין טיפול דינמי התייחסותי ו-CBT | אינטגרציה של מודלים בטיפול זוגי |
אתגרים במחקר באינטגרציית הפסיכותרפיה | כיצד נוצרים מודלי עבודה אינטגרטיביים?


אינטגרציה בפסיכותרפיה בתנופה מתמשכת

התנועה לאינטגרציה של הפסיכותרפיה נמצאת בתנופה מתמשכת על רקע הידע הקליני המחקרי המצטבר, המצביע על כך שאין הבדל מכריע בין הגישות הטיפוליות השונות, וכי מטופלים שונים זקוקים לתמהיל התערבויות שונה בתוך כל פגישה ובשלבים שונים של הטיפול.

ברוח זו, אנו שמחים להביא בפניכם את הקול הקורא של האגודה הבינלאומית לחקר האינטגרציה של הפסיכותרפיה להגשת הצעות למאמרים לכנס שיתקיים בסוף מאי 2018 בניו יורק, ומקבץ מאמרים בתחום ביניהם פרסומים של הקהילה המקצועית הישראלית הצומחת ועולה, שעוסקת בתחום האינטגרציה של הפסיכותרפיה.

במה יכולה לסייע לנו ולמטופלינו אינטגרציה בפסיכותרפיה? מסקירת המערכת (2016) את הרצאתו של פרופ' פרנץ מאורוס קספראתגרים במחקר באינטגרציית פסיכותרפיה וכיווני מחקר עתידיים – ניתן להתרשם בראש ובראשונה שחשיבה אינטגרטיבית משכללת את יכולת המטפל להגיב באופן מותאם למטופל. ההרצאה ניתנה במסגרת כנס האגודה הבינלאומית לחקר הפסיכותרפיה (SPR) ה- 47 שהתקיים בירושלים בשנה שעברה.

זאת ועוד, מסקירתה של אריאלה גרין מיסק (2017) את יום העיון של מכון שדות - על יחסים, מרחבי נפש וארגזי כלים: אינטגרציה ותנועה בין הגישה הדינאמית התייחסותית וטיפול קוגניטיבי התנהגותי – ניתן ללמוד כיצד טיפול אינטגרטיבי יכול אף להרחיב את החופש הטיפולי ואת התנועה בין מגוון חלקי עצמי של המטפל והמטופל. ביום-העיון הרצו ד"ר ליהי בלסון-חמל ודנה מור על שילוב הגישה הדינמית-ההתייחסותית והטיפול הקוגניטיבי-ההתנהגותי - המודל האינטגרטיבי המיושם במכון שדות, תוך התייחסות לסוגיות המעניינות העולות ממנו.

כיצד נוצרים מודלי עבודה אינטגרטיביים? תשובה מעוררת השראה לכך ניתן למצוא בהרצאתה של פרופ' אלברטה פוס - המטופל נוהג באוטובוס האינטגרציה, שניתנה במסגרת כנס SPR החשוב שצוין לעיל. ההרצאה סוקרה על ידי אור ב. שמש (2016) ודרכה ניתן להתוודע לאופן בו החשיבה והפרקטיקה האינטגרטיבית של פרופ' פוס התעצבה מתוך ניסיונה הקליני והבנתה המחקרית מתוך כוונה להתאים את הטיפול לצרכי המטופלים.

מזווית אחרת, ממאמרה של נלי יואבי (2017) אינטגרציה של מודלים בטיפול זוגי, ניתן להתרשם מהטבעיות בה נוצרת אינטגרציה ייחודית של מודלים שונים בתוך העבודה הטיפולית עם כל זוג או משפחה על רקע מאפייניהם וצרכיהם הייחודיים.

לסיום, מהם האתגרים שעומדים לפנינו באינטגרציה של הפסיכותרפיה? ד"ר שרון זיו ביימן (2016) התייחסה לכך בראיון לרגל כנס האגודה לחקר הפסיכותרפיה שהתקיים בישראל, והרחיבה לגבי החשיבות של קידום ההמשגה של אינטגרציה בתחום הפסיכותרפיה.