תפריט נגישות

מדריכים להוצאת צו אשפוז

  • במצבים בהם קיים חשש לפגיעה בחייו של אדם כתוצאה ממצבו נפשי, על מטפלים להגיש בקשה להוצאת צו אשפוז בכפייה לצורך בדיקה קלינית, הסתכלות או טיפול פסיכיאטרי. ישנם הבדלים בין מטופלים בגירים או קטינים בהליך הוצאת צו אשפוז בכפייה, לכן מונחים לפניכם שני מדריכים לנוהל הוצאת צו אשפוז בכפייה - עבור קטינים ובוגרים.


חזרה למידע שימושי >>>