חיפוש

מדריך הוצאת צו אשפוז לבגיר

צוות בטיפולנט

הוצאת צו אשפוז לבגיר, לצורך בדיקה קלינית, הסתכלות או טיפול פסיכיאטרי, הינו הליך שמבצעים אנשי מקצוע על מנת למנוע פגיעה בחיי אדם. הוצאת צו אשפוז לבגיר הינו הליך מסורבל ואינו חלק מהעבודה השוטפת של מרבית אנשי הטיפול. לפניכם מדריך המפרט את התנאים לאשפוז בכפייה והגורמים הרשאיים להורות על כך.  

בסמכות מי לאשפז בכפייה?

פסיכיאטר המחוז 

אשפוז כפוי דחוף (מיידי - תוך 60 דקות מהגשת הצו) - קיומם של שלושת התנאים במצטבר:

1. האדם מצוי במצב פסיכוטי

2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנה לעצמו (אבדנות) או לאנשים סביבו באופן מיידי

3. האדם סירב להיבדק/ להתאשפז מרצון

אשפוז כפוי לא דחוף (לא מיידי - תוך 24 שעות מהגשת הצו) - ארבעת התנאים במצטבר:

1. האדם מצוי במצב פסיכוטי

2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנה לעצמו (אבדנות) או לאנשים סביבו באופן שאינו מיידי

3. הוכחות לכך שהאדם גורם סבל נפשי חמור לזולתו באופן הפוגע בקיום אורח חיים תקין

4. האדם סירב להיבדק/ להתאשפז מרצון

לחצו כאן לדרכי ההתקשרות עם הפסיכיאטרים המחוזיים

מנהל בית החולים או מנהל מחלקה פסיכיאטרית

למנהל בית חולים פסיכיאטרי או למנהל מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי יש סמכות לאשפז אדם באשפוז כפוי עד 48 שעות, בתנאים הבאים:

1. האדם מצוי במצב פסיכוטי

2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנה לעצמו (אבדנות) או לאנשים סביבו

3. האדם סירב להתאשפז מרצון האדם נמצא בשטח בית החולים (למשל הגיע לבדיקה או נמצא באשפוז ומבקש להשתחרר)

הארכת האשפוז: לאחר 48 שעות לאחר מתן ההוראה, במידה וצוות בית החולים רואה צורך בהמשך האשפוז והאדם מסרב, יפנה הצוות לפסיכיאטר המחוזי להוצאת הוראה לאשפוז כפוי.

בית המשפט

כאשר אדם מוגדר כחשוד בביצוע עבירה או שהוא עצור במשטרה או שהוגש נגדו כתב אישום, הוא יכול לטעון שמצבו הנפשי הוא זה שהביא למעשיו או שמצבו הנפשי כיום לא מאפשר לו לנהל משפט תקין. במצב זה, האדם, עו"ד מטעמו או המשטרה רשאים לפנות לשופט בבית המשפט בבקשה להוצאת צו לבדיקה פסיכיאטרית כפויה או צו להסתכלות באשפוז כפוי. השופט יכול להוציא צו לבדיקה פסיכיאטרית כפויה או הסתכלות באשפוז במטרה להעריך את מצבו של האדם. ההסתכלות תיערך בבית חולים פסיכיאטרי (לרוב). משך ההסתכלות באשפוז הוא בדרך כלל בין שלושה ימים לשלושה שבועות.

תהליך אשפוז כפוי בהוראת פסיכיאטר המחוז

1. פנייה אל פסיכיאטר מחוזי - הפנייה אל הפסיכיאטר המחוזי יכולה להיעשות על-ידי מנהל בית החולים שבו מאושפז האדם, הפסיכולוג המטפל, ואף על-ידי קרוב משפחה, על-ידי שכן ובעילום שם

2. הוצאת הצו - במידה והפסיכיאטר שוכנע כי מתקיימים התנאים שהוזכרו מעלה, הוא מוציא הוראה לאשפוז כפוי מיידי או שאינו מיידי. בהוראה נכתב שם בית החולים הפסיכיאטרי או בית החולים הכללי בו קיימת המחלקה הפסיכיאטרית שאליה יש להביא את האדם

3. הבאת האדם לבית החולים - ההוראה נמסרת לחברה לביצוע הוראות כפויות (חברות פרטיות שזכו במכרז) שתפקידן להביא את האדם לבית החולים. באשפוז כפוי דחוף - תוך 60 דקות, באשפוז כפוי שאינו דחוף - תוך 24 שעות.

3. בדיקה פסיכיאטרית - האדם יעבור בדיקה פסיכיאטרית על-ידי פסיכיאטר שהוסמך על –ידי הפסיכיאטר המחוזי, אשר יחליט האם יש צורך באשפוז.

4. האשפוז - יוסבר לאדם הצורך לאשפז אותו ויוצע לו להתאשפז בהסכמה. במידה שסירב תינתן הוראה לאשפזו בכפייה. הוראת האשפוז ניתנת ל - 7 ימים.

5. הארכת האשפוז - במהלך האשפוז צוות בית החולים הפסיכיאטרי או צוות המחלקה הפסיכיאטרית יכול לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה להאריך את הוראת האשפוז ב - 7 ימים נוספים. במידה שצוות בית החולים חושב שעל האדם להיות מאושפז מעבר ל – 14 ימים, נדרש הצוות לפנות לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית (שמורכבת משני פסיכיאטרים ומשפטן) אשר מוסמכת לאשר או לדחות את הבקשה.

למידע נוסף והבהרות, ניתן לקרוא כאן את לשון החוק - חוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א, 1991. במידה שיש סתירה בין הכתוב להלן לבין החוק נוסח החוק והתקנות הנגזרות וממנו הם הקובעים.

המחלקה לפסיכיאטריה משפטית 

אנשי מקצוע יכולים לפנות למחלקה לשאלות הנוגעות לתחום הקליני בפסיכיאטריה והצד המשפטי. כמו כן, פיקוח ובקרה עם יישום החוק והנהלים. במוקד משרד הבריאות בוחרים שפה ואחר מכך שלוחה 7 (לנושאים אחרים). 
על מנת לפנות ישירות למחלקה ולא דרך מוקד משרד הבריאות , ניתן לעשות זאת רק דרך הפקס - 02-5655969.

5400*
עדכון אחרון: 11.2021 - אם מצאתם\ן מידע שאינו עדכני או חסר, ניתן לפנות אלינו במייל

מליווי להתמרה
על עידוד טרנספורמטיבי בקליניקה. מדוע ואיך מאבדים את האומץ? מדוע זה קריטי להחזיר אותו? מדוע כל כך מורכב להחזיר אותו? וכיצד להחזיר אותו (למרות הקושי)? הרצאת מבוא חינמית לקורס "להחזיר את האומץ"
ד"ר אנאבלה שקד, אונליין
22/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022
מליווי להתמרה
על עידוד טרנספורמטיבי בקליניקה. מדוע ואיך מאבדים את האומץ? מדוע זה קריטי להחזיר אותו? מדוע כל כך מורכב להחזיר אותו? וכיצד להחזיר אותו (למרות הקושי)? הרצאת מבוא חינמית לקורס "להחזיר את האומץ"
ד"ר אנאבלה שקד, אונליין
22/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022