תפריט נגישות

בעיני עצמי: הולדת הפסיכואנליזה

  • תיאור נדיר של התפתחות אינטלקטואלית, של חיי מחשבה, ומבוא מעולה לתורת הפסיכואנליזה בספר המביא את חיבורו האוטוביוגרפי של זיגמונד פרויד מ-1925 ואת אחרית הדבר שהוסיף לו ב-1935, ארבע שנים לפני מותו.

    "כל מה שאני מבקש מהעולם הוא שיניח לי בשקט ויקדיש במקום זאת את כל תשומת לבו לפסיכואנליזה", כתב פרויד.

    באחרית הדבר מאירת העיניים ומרחיבת הדעת לספר כותב גדעון לב: "הטקסט אכן מלמד מעט מאוד על ענייניו האישיים של פרויד. במקום זאת הוא מציע תיאור נדיר של התפתחות אינטלקטואלית, של חיי מחשבה, ומבוא מעולה לתורת הפסיכואנליזה. ואולי כך ראה פרויד את עצמו – רעיונותיו היו עבורו הביטוי המזוקק של היותו, יותר מאשר ציונים היסטוריים. האירועים רבי החשיבות ביותר בחייו הם תגליות קליניות, ולא אירועים חיצוניים.

    "אצל פרויד, הנפש הפרטית והמאמץ התאורטי להתקרב להבנתה התאחדו אולי יותר מאשר אצל כל אדם אחר בהיסטוריה, וטקסט זה הוא עדות יוצאת דופן לכך. [...] ב-1935, ארבע שנים לפני מותו, כתב פרויד באחרית הדבר שהוסיף: 'הצגת עצמי מראה עד כמה הפסיכואנליזה הופכת להיות תוכן חיי ומניחה בצדק שדבר מכל מה שאירע לי אישית אינו מצדיק התעניינות, מלבד מיחסיי אל המדע'."

על המחבר - זיגמונד פרויד

זיגמונד פרויד הוא אבי הפסיכולוגיה, רעיונותיו מהווים עד היום בסיס לטיפול נפשי ולהבנת נפש האדם. 

לרכישת הספר - נהר ספרים