חיפוש

פסיכותרפיה ותרבות ה'פייק ניוז' אמיתי וכוזב במפגש הטיפולי

מכללת "מגמות" בפתח תקווה
31.5.2019
מארגני הכנס: איגוד ישראלי רב תחומי לפסיכותרפיה

הכנס השנתי של איגוד ישראלי רב תחומי לפסיכותרפיה ביקש להתייחס לעולם הפסיכותרפיה בשני מישורים עיקריים: עבר מול הווה ואמת מול כזב.

הכנס עסק בפסיכותרפיה ותרבות ה'פייק ניוז', אמיתי וכוזב במפגש הטיפולי. ניר ישראלי, בדברי הפתיחה שלו לכנס, סקר בקצרה את הקשיים המאפיינים את החיים הדיגיטליים בעידן ה'פייק ניוז', וקשר ביניהם לבין תהליך עמוק של התערערות הבטחון הקיומי בתקופתנו. הוא הציג עמדה אשר תומכת בפלורליזם בעולם הפסיכותרפיה, אך יחד עם זאת קוראת לזהירות מפני תהליכים של השטחה, פסבדו-מדע או דהומניזציה עקב חדירת היבטים של 'פייק ניוז' לשיח הטיפולי. החלק המרכזי בכנס היה מורכב מארבע הרצאות ושילב קטעי שירה המתכתבים עם הנושא המרכזי. דרך מושג ה'פיק ניוז', הכנס ביקש להתייחס לעולם הפסיכותרפיה בשני מישורים עיקריים: עבר מול הווה ואמת מול כזב. הרצאות שהתייחסו למישור ה-'עבר מול הווה', עסקו בהבדלים, בתכנים ובדינמיקה, של המפגש הטיפולי בימינו לעומת הטיפול הפסיכולוגי של ראשית המאה ה-20 והמשכה.

ד"ר ניצה ירום העלתה בלשון נוקבת השגות חשובות על האחזות במושגים תאורטיים ארכאיים, שעלולים לא להתאים למטופלים של תקופתנו ואף להוביל ל'פייק ניוז' בשיח הטיפולי. הרצאתה של ד"ר לירז מרגלית סקרה ישירות היבטים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגיים המאפיינים את "דור המסכים" והתקשורת הדיגיטלית. הרצאתה עסקה בסכנה הטמונה בהזדהות של האדם עם הייצוג הדיגיטלי שלו ברשת, מצב שעלול לטשטש את העצמי האותנטי שלו. ההרצאה נגעה גם במצוקה ומבוכה של בני נוער כיום לכונן מערכות יחסים ׳בחיים האמיתיים׳, שלא רק דרך הרשת הדיגיטלית. במישור השני, ביקש הכנס להתייחס לעצם החווייה של אמת או כזב במפגש הטיפולי, תוך העמקה בשתי חוויות מרכזיות: עד כמה אמיתית התאהבות שמתרחשת במפגש הדיאדי, ועל האמת שנובעת מהקשבה לגוף בטיפול. הרצאתה של ד"ר אורנה ראובן עסקה בשאלת האהבה דרך סיפור היחסים של מטפלת ומטופל לאחר סיום הטיפול, המתקיימים במרחב האינטרנטי באמצעות חלופת מכתבי אימייל. בהרצאה האחרונה, מר דן שאכטר התבסס על היבטים תאורטיים וחווייתיים מגישת ההתמקדות (focusing) בכדי לדון בשאלת האמת של חוויות הנובעות מהגוף והאם חוויות אילו יכולות לסייע במציאת אמת סובייקטיבית בטיפול.

קורס הכשרה לתומכי איכות חיים סיוע הוליסטי ורוחני
קורס דו-שנתי לתעודת תומך איכות חיים, בו נלמד על עקרונות הבריאות ההוליסטית , רוחניות, שימוש במיומנויות מערביות בשילוב עם תורות המזרח והבודהיזם, מדיטציות שונות המביאות הקלה וחמלה לאנשים במצבי קושי ומשבר.
אוניברסיטת חיפה, היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ומכון "נתיבים משלימים"
שנה"ל תשפ"ב
פסיכותרפיה פסיכודינמית לטיפול בטראומה מינית
מקומות אחרונים בתכנית - אפשרות למלגות לימודים. התכנית חותרת להעמקת הידע התיאורטי, הקליני והמעשי של מטפלות ומטפלים העוסקים בטיפול דינמי, והמעוניינים להתמחות בטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית.
אוניברסיטת בר אילן בשיתוף מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב
ההרשמה תסתיים ב-1.8.2021
אי-ידיעה בפסיכותרפיה – ביון: עיקרים והרחבות
הקורס סוקר את הממדים השונים של "אי-ידיעה" ובו זמנית מלמד את עיקרי החשיבה של ביון, הנוגעים לנושא זה. בנוסף, הקורס מלמד הרחבות להמשגותיו של ביון שיצרו הפסיכואנליטיקאים תומס אוגדן ומייקל אייגן.
ד"ר יקיר קריצ'מן, אונליין
קורס אונליין ללמידה עצמית
הפרעות התפתחותיות בבריאות הנפש
תכנית להקניית ידע וכלים לאבחון וטיפול באנשים עם הפרעות נוירו- התפתחותיות (כולל מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם ועוד) ובעיות נפשיות, וחשיפה לאפשרויות השונות לטיפול.
הטכניון, חיפה
שנה"ל תשפ"ב
קורס הכשרה לתומכי איכות חיים סיוע הוליסטי ורוחני
קורס דו-שנתי לתעודת תומך איכות חיים, בו נלמד על עקרונות הבריאות ההוליסטית , רוחניות, שימוש במיומנויות מערביות בשילוב עם תורות המזרח והבודהיזם, מדיטציות שונות המביאות הקלה וחמלה לאנשים במצבי קושי ומשבר.
אוניברסיטת חיפה, היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ומכון "נתיבים משלימים"
שנה"ל תשפ"ב
פסיכותרפיה פסיכודינמית לטיפול בטראומה מינית
מקומות אחרונים בתכנית - אפשרות למלגות לימודים. התכנית חותרת להעמקת הידע התיאורטי, הקליני והמעשי של מטפלות ומטפלים העוסקים בטיפול דינמי, והמעוניינים להתמחות בטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית.
אוניברסיטת בר אילן בשיתוף מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב
ההרשמה תסתיים ב-1.8.2021
אי-ידיעה בפסיכותרפיה – ביון: עיקרים והרחבות
הקורס סוקר את הממדים השונים של "אי-ידיעה" ובו זמנית מלמד את עיקרי החשיבה של ביון, הנוגעים לנושא זה. בנוסף, הקורס מלמד הרחבות להמשגותיו של ביון שיצרו הפסיכואנליטיקאים תומס אוגדן ומייקל אייגן.
ד"ר יקיר קריצ'מן, אונליין
קורס אונליין ללמידה עצמית
הפרעות התפתחותיות בבריאות הנפש
תכנית להקניית ידע וכלים לאבחון וטיפול באנשים עם הפרעות נוירו- התפתחותיות (כולל מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם ועוד) ובעיות נפשיות, וחשיפה לאפשרויות השונות לטיפול.
הטכניון, חיפה
שנה"ל תשפ"ב