חיפוש
  • דף הבית
  • בטיפולנט TV
  • פסיכותרפיה ממוקדת-קריירה ורב תרבותיות: בין חתירה לתנאי עבודה נאותים לחיפוש מימוש וייעוד

פסיכותרפיה ממוקדת-קריירה ורב תרבותיות: בין חתירה לתנאי עבודה נאותים לחיפוש מימוש וייעוד

אירוע מקוון
8.7.2021
מארגני יום העיון: מכון מפרשים

יום העיון עסק באופן שבו אוכלוסיות מוחלשות בארץ עשויות להרוויח מטיפול וייעוץ תעסוקתי ממוקד-קריירה. ההרצאות התמקדו בקבוצות שונות בחברה הישראלית, ונשענו על המודל של פרופ' בלושטיין הנוגע לשיוויון זכויות בעולם העבודה.

יום העיון "פסיכותרפיה ממוקדת-קריירה ורב-תרבותית: בין חתירה לתנאי עבודה נאותים לחיפוש מימוש וייעוד" התבסס על תיאוריית "הפסיכולוגיה של עולם העבודה" אשר פיתח פרופ' דיוויד בלושטיין. תיאוריה זו, בניגוד למודלים תעסוקתיים מסורתיים, לוקחת בחשבון את הקונטקסט הסוציו-אקונומי והתרבותי של מטופלים ונועצים. יום העיון כלל הרצאת מבוא של פרופ' בלושטיין, שלאחריה סדרת הרצאות אשר עסקו במגוון קבוצות חברתיות בארץ ושפכו אור על האתגרים ומוקדי הכוח של מאפייני ייעוץ וטיפול ממוקדי-קריירה בקבוצות אלו (ביניהן חרדים-אורתודוקסיים, נשים בסיכון גבוה, הגיל השלישי, מתמודדי נפש והמגזר הערבי).


ייזום, ארגון אקדמי והנחייה: פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ - פסיכולוגית תעסוקתית מומחית ומדריכה. מרצה, חוקרת, ומטפלת בתחום התפתחות וייעוץ קריירה. פרופ' חבר (בדימוס) במכללה האקדמית של תל-אביב יפו. הקימה באקדמית את התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית וכיהנה כראשת התוכנית בשנים 2006-2019. מחקריה הינם בתחום הייעוץ והטיפול התעסוקתי, ופרסומיה ממוקדים בהיבטים התפתחותיים של ניהול קריירה, בדגש על תפקיד המשפחה הגרעינית ודפוסי ההתקשרות ברכישת משאבי חוסן להסתגלות בעולם העבודה. חברת מערכת בכתב העת 'אדם ועבודה'.