חיפוש

סינדרום המשבר האובדני

מרצה:
ד"ר שירה ברזילי

מושב שלישי (3 מושבים מקבילים): מבט מקרוב - ניהול סיכון אובדני וסוגיות טיפוליות

תת מושב 1: ניהול סיכון אובדני; יו"ר המושב: ד"ר שירה ברזילי, המרכז הרפואי שניידר וביה"ח הר-סיני בניו-יורק; הרצאה ראשונה

בהרצאה הציגה ד״ר שירה ברזילי את "סינדרום המשבר האובדני", לפיו אנשים הסובלים מאובדנות הם בעלי מאפיינים אישיותיים המייצרים נרטיב אובדני, אשר בתורו מוביל למשבר אובדני: הפרעה אפקטיבית וקוגניטיבית שמופיעה ימים או שבועות לפני האקט האובדני עצמו. לדברי ד"ר ברזילי, המשבר האובדני כולל תחושת מלכוד, הפרעות רגשיות, הפרעות בחשיבה, עוררות יתר ונסיגה חברתית. בהמשך ההרצאה הציגה ד״ר ברזילי שאלון המבוסס על הסינדרום ובו שאלות בנוגע למאפייני המשבר (תחושת מלכוד, נסיגה חברתית וכו׳), ללא שאלות ישירות על אובדנות. במחקרה נמצא כי השאלון ניבא את הסיכון לאובדנות ברמת דיוק שווה לשאלונים מתוקפים להערכת אובדנות. ייחודו, כאמור, בכך שהוא נטול שאלות ישירות על אובדנות, ובכך מסייע להתמודד עם כמה מהאתגרים המרכזיים בהערכת אובדנות (הימנעות ממסירת מידע על מחשבות אובדניות, תנודתיות במחשבות האובדניות ועוד).

מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
החיים כהחמצה מופלאה
יום עיון לרגל השקת הספר החמצה/ אדם פיליפס תרגום: אילת רז עריכה מדעית: חגית אהרוני ואילת רז יעוץ לתרגום: זלדה פדה
תולעת ספרים, תל אביב
1/7/2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
החיים כהחמצה מופלאה
יום עיון לרגל השקת הספר החמצה/ אדם פיליפס תרגום: אילת רז עריכה מדעית: חגית אהרוני ואילת רז יעוץ לתרגום: זלדה פדה
תולעת ספרים, תל אביב
1/7/2022