חיפוש

מהתבגרות להתמכרות

בהרצאתה, ד"ר שירה סובול העמיקה את הידע התיאורטי והקליני לגבי התמכרות בקרב בני נוער. היא תיארה את הקשר בין אתגרי ההתבגרות במאה ה-21 לתופעת השימוש וההתמכרות ההולכת ורווחת בקרב מתבגרים. בנוסף, שירה עסקה באתגרים הייחודיים בטיפול בנוער משתמש וסיפקה קווים מנחים וטכניקות בעבודה טיפולית עם נוער משתמש.

להלן קטע קצרצר מן ההרצאה המרתקת. הקטע עוסק בעמדה הטיפולית שלנו לטיפול במתבגרים, באתגרים הייחודיים בעבודה איתם ונוגעת בראיון המוטיבציוני כגישה המוכוונת שינוי.