חיפוש

קיום בסוד הטמטום: התחרות שבין הממשי לסטלני בגיל ההתבגרות

בהרצאה הוצגה הסוגיה של היחס לשימוש בסמים כמסמן מרכזי של היחס לממשי בשיח הציבורי והתרבותי. ביחסה למשמעות צריכת הסמים מגלה החברה טפח ומסתירה טפחיים. היחיד מנהל משא ומתן על תוקפה של המציאות דרך אמצעי שליטה רבים שהסמים דוגמא אחת מיני רבות להם. עבור האדם המערבי 'מציאות' היא דבר מה שהוא מעצב במו ידיו ומשאלותיו. התבוננות בשאלת השימוש בסמים בקרב בני נוער מתוך פרספקטיבה זו מאפשרת אמפתיה ומקלה על פיתוח יחס נכון לתופעה ולמניעה שלה מתוך גישה חינוכית ורוחנית מלאה וללא יחס שמרני-חרדתי כלפי שימוש בסמים.