חיפוש

מבט אל תוך חדר הטיפול: קליניקה בימי קורונה

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 33/20

ד"ר אליס בר נס | עפרה אשל | מתי בן צור | ד"ר גבי מן | ד"ר שרון אבידור | ד"ר סוניה פאו

אנו מוצאים את עצמנו בתקופה האחרונה, כאנשים וכאנשי טיפול בפרט, ניצבים מול חוסר ידיעה. לא ברורות עדיין ההשלכות הרחבות של הגל השני או ההשפעות הנפשיות של התמודדות ארוכת טווח עם איומים בריאותיים, כלכליים וחברתיים. מתוך ההבנה שאין מקום כרגע לתשובות חד משמעיות, בחרנו השבוע להביא לכם מאמרים והרצאות אשר מתמקדים בהתבוננות רפלקטיבית על המצב ומלווים בדוגמאות קליניות הממחישות את המתרחש בפסיכותרפיה בימים יוצאי דופן אלו.

נפתח עם מאמרה המרתק של ד"ר אליס בר נס אודות העצמי המודרני בטיפול: הסזורה בין הישן והחדש בימי קורונה. במסגרת המאמר ד"ר בר נס מביאה שני תיאורי מקרה מטיפולים המתרחשים בתקופת הקורונה ופורשת את מחשבותיה בנוגע למסגרת הטיפולית, מיכל 'טוב דיו' ותקשורת בלתי מודעת בין המטפל למטופל.

נמשיך עם הרצאתם המעניינת של עופרה אשל ומתי בן צור, אשר ניתנה במסגרת סדרת הרצאות לימי קורונה של התכנית לפסיכותרפיה של המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב. ההרצאה "על אמת ותקווה בימי טראומה" עסקה בטראומטיות הלא צפויה של התקופה, בהגנות השונות בהן נעזרים מטופלינו בכדי להתמודד עמה ובתקווה הנדרשת בכדי לשאת אותה.

מאמר מצוין נוסף מאת ד"ר גבי מן עוסק באתגרים הקליניים בימי הקורונה ומציג דוגמאות מגוונות של התרחשויות טיפוליות בצל התקופה. בתוך כך, ד"ר מן מביאה התבוננות חומלת בהגנות אומניפוטנטיות של מטופלים, בנטייה של חלק מהם להתמקם בעמדת הילד ההורי ובכשלים אמפתיים בלתי נמנעים מצד המטפל בתקופה זו.

נסיים עם יום העיון המקוון והחדשני אודות התמודדות עם טראומה ואובדן בזקנה בצל ימי הקורונה אשר נערך מטעם תכנית המוסמך בפסיכולוגיה קלינית גרנטולוגית והמחלקה לעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין. ביום הרצו ד"ר ליאורה בר-טור, ד״ר שרון אבידור וד״ר סוניה פאו. במסגרת ההרצאות הוצגו תיאורי מקרה טיפוליים לצד תמות אופייניות העולות מחוויותיהם של אנשים מבוגרים בתקופת הסגר.