חיפוש

כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים-ד"ר מיכל שדה

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב ראשון:גורמים,השלכות פסיכיאטריות, ותחלואה נילווית 

השפעת גידול מוחי בילדות על יכולות קוגנטיביות 

לצילומים המלאים מכנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים