חיפוש

המאטריקס: מפסיכותרפיה, למספרים לפסיכותרפיה - ד"ר עמית סעד

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתו של ד"ר עמית סעד מתוך כנס מחקרי פסיכותרפיה בבריאות הנפש הציבורית- אתגרים והזדמנויות של המרכז לבריאות הנפש שלוותה