חיפוש

מחקרי פסיכותרפיה בבריאות הנפש הציבורית - אתגרים והזדמנויות

המרכז לבריאות הנפש שלוותה
24.10.2018
מארגני הכנס: המרכז לבריאות הנפש שלוותה

קידום שירותי הפסיכותרפיה הניתנים במסגרת מערכות בריאות הנפש הציבוריות באמצעות חשיפה לממצאי מחקר המתמקדים ביעילות ובתהליכי שינוי בפסיכותרפיה.

כנס ראשון מסוגו בארץ אשר מטרתו לקדם את שירותי הפסיכותרפיה הניתנים במסגרת מערכות בריאות הנפש הציבוריות באמצעות חשיפה לממצאי מחקר המתמקדים ביעילות ובתהליכי שינוי בפסיכותרפיה.