חיפוש

לחיות חוויה/אי חוויה יחד והאובייקט השורד

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הכנס "לחיות חוויה / אי-חוויה יחד והאובייקט השורד" נערך מטעם מסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה בתכנית לפסיכותרפיה של המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב. הכנס נסוב סביב שתי הרצאות שנתנה הפסיכואנליטיקאית הבריטית פרופ' ז'אן אברם (Jan Abram), אשר נגעו בהישרדות המטפל את הרס המטופל. בהרצאתה הראשונה, "הישרדות נפשית בהקשר של ימי קורונה", התמקדה אברם במושג הויניקוטיאני "הישרדות אובייקט". חמוטל רז שילוח התדיינה עמה והציגה פיתוח לרעיון ההישרדות – התינוק השורד את אמו. בהרצאתה השנייה של אברם, "האב השלם ותפקידו בסיטואציה האנליטית", היא פיתחה את מושג ה"שלם" (the integrate) של ויניקוט והדגימה את חיוניותו של השלישי לשם הישרדות אמיתית. התדיינה עמה אהובה ברקן, דרך הצגת מחשבותיה על אובייקט שורד ועל הקשר בין הרס לחופש לאהוב ולהרגיש חי.