חיפוש

לחיות חוויה יחד, לחיות אי-חוויה יחד: גברים אינם בוכים

מרצה:
ד"ר אייל רוזמרין, ד"ר עפרה אשל ומתי בן צור

ההרצאה "גברים אינם בוכים" אשר התקיימה ב-9.8.20, היא הרביעית בסדרת ההרצאות "לחיות חוויה יחד, לחיות אי חוויה יחד" של מסלול הזרם העצמאי בפסיכואנליזה בתכנית לפסיכותרפיה של המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב. ד"ר אייל רוזמרין פתח את ההרצאה בהקראת מאמרו "Fathers Don’t Cry", אשר נולד מתוך ניסיון להתחקות אחר מקומן של דמעות בפסיכואנליזה, בפרט מתוך זווית מגדרית. אחריו דיבר מתי בן צור מזווית קלינית-אישית על דמעות המטפל, ועל הדמעה כקודמת למתרחש בערוצי המחשבה והדיבור. עפרה אשל, ראש מסלול הזרם העצמאי, התדיינה עם הדוברים והוסיפה מנקודת מבט ויניקוטיאנית על הנאמר.