חיפוש

כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים-מיקי דורון

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב שני: הטיפול בטראומה רפואית

שימוש במודל SEE FAR CBT בהתמודדות ילדים בפוסט טראומה רפואית

לצילומים המלאים מכנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים