חיפוש

כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים-פרופ' אייל שמש

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב ראשון:גורמים,השלכות פסיכיאטריות, ותחלואה נילווית 

Prof Eyal Shemesh -PTSD symptoms vs.PTSD in medically ill patients

לצילומים מלאים כנס טראומה והסתגלות במחלות מסכנות חיים בילדים