חיפוש

חלומות והקשבה קלייניאנית לחלומות

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

תקציר

במסגרת סדרת הרצאות לימי קורונה של התכנית לפסיכותרפיה של המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב ולכבוד פתיחת ההרשמה למסלול ללימודי קליין וממשיכיה של התכנית, נערכה ההרצאה "חלומות והקשבה קלייניאנית לחלומות" בהשתתפותם של יהושוע (שוקי) דורבן, יעל חנין ונעמי ענר. במסגרת ההרצאה דורבן התמקד בחלומות של ילדים והתפתחות הדיאלקטיקה בין מציאות פנימית לבוחן מציאות, ענר הציעה קריאה קלייניאנית של חלום של פרויד וחנין ביקשה להציג את החלום כמופע של יחסי האובייקט והעצמי הפנימיים.