חיפוש

האם פסיכותרפיה עובדת ואיך בכלל מודדים את זה?

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 45/18

הרצאות מצולמות מהכנס 'פסיכותרפיה במערכת הציבורית' – חלק ב'
פרופ' טוביה פרי | ד"ר שרון זיו ביימן | ד"ר אורי גנור | פרופ' גבי שפלר

פסיכותרפיה


האם פסיכותרפיה עובדת ואיך בכלל מודדים את זה?

פסיכותרפיה במערכת הציבורית בישראל – חלק ב'

בחודש אוקטובר התקיים כנס חשוב ומרכזי אשר התמקד במחקרים פורצי הדרך הנעשית בתחום הפסיכותרפיה בישראל, בתכנונם של חברי הוועדה המארגנת ד"ר דנה צור ביתן, ד"ר שלמה מנדלוביץ', ד"ר אורי גנור ופרופ' יובל בלוך מהמרכז לבריאות הנפש שלוותה. הכנס ביקש לקדם את שירותי הטיפול הניתנים במסגרת מערכות בריאות הנפש הציבוריות, זאת באמצעות חשיפה לממצאי מחקר עדכניים אודות תהליכי השינוי בפסיכותרפיה ויעילותם. זוהי, כידוע, משימה לא פשוטה; הניסיון לחבר בין הקליניקה למעבדה הינו רצוף אתגרים, מתודולוגיים ותיאורטיים כאחד. עם זאת, על מטפלים וחוקרים מוטלת האחריות להעמיד למבחן תדיר את יכולתם להציע למטופליהם התערבויות אפקטיביות, מגוונות ומבוססות מחקר.

בהרצאתו המקיפה, סקר פרופ' טוביה פרי מאוניברסיטת בר-אילן כמה מהסוגיות המרכזיות המתלוות לעריכת ניסויים קליניים בפסיכותרפיה. בין היתר, הוא עסק באתגרים האתיים המשמעותיים הכרוכים בניסיון לתעד ולמדוד טיפולים פסיכולוגיים, אך גם במחויבות האתית של מטפלים לבצע מחקרים מהסוג הזה בדיוק.

בהמשך, העמיקה ד"ר שרון זיו ביימן מהמכללה האקדמית-יפו ביכולת לבצע, הלכה למעשה, אינטגרציה בין ידע קליני, תיאורטי ומחקרי. באמצעות תיאור מקרה מפורט, היא הציגה את המסע האישי שלה כמטפלת בחיפוש אחר טיפול מתאים ומבוסס-מחקר, מול כל מטופל מחדש.

עוד על הצורך במחקרי תוצאה דן בהרחבה ד"ר אורי גנור, בהציגו את תהליך ההטעמה של מערכת ה-Routine Outcome Measure להערכת תוצרי פסיכותרפיה במרכז לבריאות הנפש שלוותה. מערכת זו, על יתרונותיה ואתגריה, מבקשת להרגיל אותנו, העוסקים בפרקטיקה הטיפולית, לנטר ולמדוד באופן שוטף את המתרחש בחדר.

את יום העיון חתם פרופ' גבי שפלר, בהציגו תוצאות אמפיריות מתוך הפרויקט "לכל הנפש" המתקיים במרפאת החוץ של בית החולים אברבאנל. מחקר זה, אשר ביקש להעריך את יעילותה של פסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית בחולים עם הפרעות קשות מאוד, התגלה כבעל יתרונות רבים – קליניים, כלכליים ומוסדיים כאחד.